Публикация

Докторант от МУ-Варна спечели стипендия за участие в най-големия европейски конгрес по биохимия

Докторант от МУ-Варна спечели стипендия за участие в най-големия европейски конгрес по биохимия

Ас. Галя Михайлова, редовен докторант в Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика към МУ-Варна, спечели стипендия за участие в 44-ия конгрес на Federation of European Biochemical Societies (44th Congress of FEBS).

 

В рамките на конгреса, който се състоя от 6 до 11 юли в Краков, Полша,

ас. Михайлова представи резултати от съвместна работа с френски екип

по проект на тема: „Автоимунен отговор срещу плазмени протеини на вродената имунна система“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към МОН с ръководител доц. Мария Раданова, д.б.


Ас. Галя Михайлова участва в конгреса и с постер на тема: „Characterization of the prevalence, functional consequences and disease associations of autoantibodies against the positive complement regulator properdin in patients with lupus nephritis“.


Конгресът на FEBS е престижен научен форум, най-големият конгрес по биохимия в Европа

който поставя силен акцент върху подкрепата на обучението и развитието на млади учени в областта на биохимията. С привличането на лектори, изтъкнати изследователи от цял свят, с многобройните си тематични симпозиуми и семинари, всяка година FEBS насърчава научното сътрудничество на младите учени с доказани изследователи и експерти.

Коментари