Публикация

НЗОК уточни, че не лимитира дейността на лечебните заведения

Предложените анекси на лечебните заведения произтичат от изискванията на Закона за бюджета на здравната каса за тази година и от НРД 2010. Те съдържат стойности за делегиран бюджет единствено за дейността за август.


Това съобщи Националната здравноосигурителна каса.

„Налице е намаление на средствата, като това произтича от финансовата рамка на НЗОК за 2010 г. в сравнение 2009 г. Към това трябва да се добавят и оставащите 6 плащания към договорните партньори за болнична помощ до края на годината (до момента са извършени 7 плащания).

Това допълнително води до намаляване на средномесечния финансов ресурс”, посочва институцията.

Очакванията на НЗОК са, че до края на годината в лечебните заведения за болнична помощ касовите постъпления ще бъдат на стойност 1 011 000 000 лева спрямо 976 000 000 лева за 2009 г.

„Националната здравноосигурителна каса не лимитира дейността на лечебните заведения. Финансовата регулация чрез бюджета на лечебното заведение предполага активното участие на болничните ръководства в изразходването на финансовия ресурс, а не само досегашното пасивно „усвояване” на средствата.

В тази връзка трябва да се споменат и резултатите от проведените работни срещи на директора на НЗОК с директорите на лечебни заведения (университетски, общински, частни и бившите областни болници), на които беше обсъждана въвежданата финансова регулация.

Всички участници в проведените срещи адмирираха прогнозируемостта и регулярността в предвидените месечни плащания до края на годината”, допълва касата.

Коментари