Публикация

НОВИНИ ОТ ГОДИШНАТА СРЕЩА НА АМЕРИКАНСКАТА ДИАБЕТНА АСОЦИАЦИЯ (ADA) 2019

НОВИНИ ОТ ГОДИШНАТА СРЕЩА НА АМЕРИКАНСКАТА ДИАБЕТНА АСОЦИАЦИЯ (ADA) 2019

Проф. д-р Цветалина Танкова, дмн - Медицински университет, София


От 7 до 11 юни 2019 г. в Сан Франциско, САЩ, се проведе 79-та го годишна среща на Американската Диабетна Асоциация, с над 15 000 участници от цял свят, по време на която в над 180 научни сесии бяха представени над 2000 презентации върху последните постижения в областта на научните изследвания, лечението и грижите за хора със захарен диабет (ЗД). 


Вижте основни акценти от научната програма и резултати от важни клинични проучвания 

Коментари