Публикация

Д-р Ст. Кацаров: НЗОК измами болниците с незаконни анекси

От началото на август Националната здравноосигурителна каса се опитва силово да наложи на болниците да подпишат анекси към договорите си. С тях е определен бюджет на всяка една болница за месец август.


Размерът на бюджета е различен за различните болници и варира в рамките на 40-60% по-малко от досега заплащаните суми.

Макар от НЗОК да се оправдават за действията си с чл. 4 от Закона за бюджет на касата за 2010 г., предлаганият договор е в противоречие с разпоредбите на закона, според който бюджетът се определя за цялата година и се коригира на тримесечие.
Законът не дава право на Националната здравноосигурителна каса да определя бюджет за един месец, какъвто е случаят с предлаганите анекси.

В самия анекс като правно основание е посочен чл. 59 от Закона за здравното осигуряване, в който обаче изобщо не е предвидена възможност за подписване на анекси към вече сключените договори. В алинея 2 на същия закон е постановено, че индивидуалните договори не могат да бъдат сключени при условия по-неизгодни от договорените с Националния рамков договор. В самия НРД 2010 е определено, че НЗОК заплаща цялата отчетена дейност, а не само до определена едностранно от нея сума.

Без да навлизам в повече подробности е очевидно за всеки непредубеден, че предлаганите от Националната здравноосигурителна каса анекси към договорите с болниците са нищожни поради противоречие със закона.

Интересен е въпросът защо един държавен орган като НЗОК предлага този незаконен анекс и то само за месец август?
Какво пречи на монополиста да наложи анекси с бюджети до края на 2010 г. и да си спести усилията и хартията от подписването на нови такива всеки месец? Защо изобщо се предлагат тези анекси, след като здравната каса така или иначе не плаща на болниците извършената от тях дейност, а само определените от самата нея суми?

Отговорът на тези въпроси можем да намерим в една от клаузите на предлагания анекс, а именно, че с него се отменя подписаният в началото на февруари друг такъв. С февруарския анекс бе определен бюджет за първото тримесечие, но също така задължение за НЗОК след проверка да изплати цялата отчетена дейност. Макар от касата да не изпълняваха тази клауза от договора, вземанията на болниците се осчетоводяват и са изискуеми, в това число и със законната лихва, съгласно чл. 248 от НРД 2010.

С анекса от месец август тази клауза се анулира. Подписвайки го, директорите на болниците фактически се отказват доброволно от изработените през първите седем месеца на годината средства. Това е истинската цел на предлагания от Националната здравноосигурителна каса анекс към договорите с болниците. За това те съдържат бюджети само за един месец и за това се предлагат през август, когато е най-малко вероятно да се стигне до недоволство и протести от страна на медиците по простата причина, че повечето от тях са  в отпуск, който в повечето случаи е принудителен заради приетите поправки в Кодекса на труда. 

Очертава се поредната служебна победа на здравите сили над здравия разум.


___
Позицията на д-р Кацаров от Центъра за защита на правата в здравеопазването е публикувана на сайта на пациентската организация на адрес: http://www.czpz.org/

Коментари