Публикация

PRAC препоръчва нови мерки за избягване на грешки в дозирането на метотрексат

PRAC препоръчва нови мерки за избягване на грешки в дозирането на метотрексат

Комитетът за безопасност на Европейската агенция по лекарствата – PRAC, препоръчва нови мерки за избягване на грешки в дозирането, каквито са допуснати, когато някои пациенти неправилно са приемали метотрексат - съдържащи лекарства всеки ден, вместо веднъж седмично.

Новите мерки

включват ограничение относно това кой може да предписва тези лекарства, по-открояващо се и забележимо отразяване на предупрежденията върху опаковката и предоставяне на обучителни материали за пациенти и медицински специалисти.

 

В допълнение, за да се подпомогнат пациентите в придържането към еднократно седмично приемане на лекарството, таблетките метотрексат, предназначени за дозиране веднъж в седмицата, ще се предлагат като блистери вместо в досега използваните контейнери или бутилки.

Метотрексат-съдържащите лекарствени продукти се използват за лечение на някои видове рак

като остра лимфобластна левкемия и различни възпалителни състояния, включващи ревматоиден артрит, ювенилен идиопатичен артрит, псориазис, псориатичен артрит и болест на Крон.


Метотрексат може да бъде приеман перорално или посредством инжекционно приложение. Повечето метотрексат-съдържащи лекарствени продукти са разрешени за употреба по национални процедури. Те се маркетират във всички страни-членки на Европейския съюз с различни търговски имена.


Повече информация може да намерите в прикачения файл, както и на интернет страницата на ИАЛ.

 

Прикачени файлове

Press_MTX_HCP.pdf

Коментари