Публикация

Разпределението се завръща

Върнаха разпределението на младите лекари. Честито!
Държавата щяла да поема разходите по обучението на младите специализанти.
Извинете, какви разходи?!!
Разходи ще са, ако ми осигуряват екип за работа, храна, учебници, транспорт и ми плащат скъпите курсове, които трябва да посещавам (или с пари от близки хора или заделени от няколко допълнителни работни места).
Да, но не ми ги плащат тези неща, защото ще надхвърлят много размера от две минимални заплати.
Разходи щяха да са, ако не работехме. Знаете ли колко работи един млад специализант- върши всичко, върши дори работата на специалистите с тяхно разрешение, но пари от здравната каса не могат да му бъдат изплатени, защото не било законно. Парите изобщо не трябва да идват от държавата, парите трябва да са за извършен труд, а НЗОК не трябва да съществува изобщо.
Тук няма разходи, тук трябва да има възнаграждение за извършен труд, което трябва многократно да надхвърля две или три минимални заплати.
Какво друго ще направи държавата за нас, колеги? Ами ще ни изпрати да работим "по избор" на място като болницата в Ловеч. Особено, ако сме дефицитна специалност. Там не се знае колко ще ни плащат, но е ясно, че в такива болници лекари няма, сестри няма, апаратура няма, консумативи няма, а пациентите те снимат как работиш, за да те хулят после във фейсбук.
Каква сделка само - плащат ти една четвърт от от това, което минимално трябва да получаваш ( да не споменавам, че не всички специалности са еднакви като натоварване и напрежение) и в замяна на това ти отиваш да им работиш почти безплатно или неясно при какви условия някъде в провинцията, зарязвайки контакти, семейство и дом.
Страхотно, честито на печелившите. Можем поне да спретнем един протест преди всички завършващи медицина да са избягали да работят в други държави и тук да започнат да разпределят лекарите специалисти, медицинските сестри, зъболекарите, фармацевтите, ветеринарите и др.
Държавата няма идея как се привлича на работа млад човек, няма представа как да повиши качеството на медицинските услуги, няма представа как да съхрани дейността на болниците, извън големите градове. Държавата си знае разпределението и това е.

Коментари