Публикация

От печата: Удължават срока за офертите за новата детска болница

От печата: Удължават срока за офертите за новата детска болница

Вместо до 20 август офертите за избор на изпълнител за проектиране и строителство на Национална многопрофилна детска болница ще се приемат до 11 септември.
Това информира в новия си брой в. „Дума“.


Изданието се позовава на Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация на АОП от 26 юли.

Отварянето на постъпилите предложения ще бъде на 12 септември

С решението се правят промени и допълнения в документацията за обществена поръчка. Жалби могат да се подават в 10-дневен срок.

Здравният министър Кирил Ананиев подписа решението за обществена поръчка на 9 юли

Предметът на поръчката включва дейност 1 „Проектиране на инвестиционен проект във фази: „Идеен проект“, „Технически проект“ и „Работен проект“, дейност 2 „Изпълнение на строителство“ и дейност 3 „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството“, припомня изданието.

Срокът за изпълнението на обществената поръчка беше до 42 календарни месеца от подписване на договора

с избрания кандидат, а предвиденият максимален финансов ресурс на възложителя за изпълнение на всички компоненти в поръчката - 95 442 000 лв. с ДДС.

 

Според промените парите по дейност 1 не може да надвишават 899 642,68 лв. с ДДС и ще бъдат осигурени от Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство за периода 2014-2021 г. Финансирането на дейностите 2 и 3 ще бъде осигурено от държавния бюджет и не може да са над 94 542 357,32 лв. с ДДС, допълва всекидневникът.

Коментари