Публикация

Промени в Наредбата за регулиране на цените на лекарствата

Промени в Наредбата за регулиране на цените на лекарствата

Правителството прие промени в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти.


Въвежда се правилото, че

лекарствен продукт не може да се продава на лечебни заведения на цена, по-висока от стойността, на която се заплаща с публични средства

От правителствената информационна служба уточниха, че правилото важи за лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните заведения и за лечебните заведения с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения – това са центровете за спешна помощ, центровете за трансфузионна хематология, лечебните заведения за стационарна психиатрична помощ, домовете за медико-социални грижи, както и лечебните заведения към Министерския съвет, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и други.

Промяната влиза в сила от 1 ноември 2019 г.

като по този начин на болниците ще бъде предоставено достатъчно време за адаптация.

Целта е да не се прекъсва процесът по лекарствоснабдяване

и да не се компрометира качеството на лечението. Същевременно ще се осигурят лекарствени продукти на по-голям брой пациенти, изтъкват от Министерския съвет.

Коментари