Публикация

Закъснения и нарушения на речта и езика

Закъснения и нарушения на речта и езика

     Честотата на нарушенията на говора и езика са около 13% при деца на възраст от 2 до 5 години, като съотношението момчета/момичета е 2 към 1. Речевите и езиковите нарушения могат да бъдат изолирани. Те могат да бъдат свързани и с други нарушения (например дефицит на вниманието) или да бъдат част от глобално забавяне на развитието.

     Децата, които имат значителни затруднения с разбирането на езика и/или продукцията му, обикновено имат затруднения във взаимодействията - по-бавно развиват умения за независимост и социализация. Освен това е по-вероятно, в по-късен етап да имат академични проблеми. Тези затруднения често провокират и поведенчески проблеми, които са резултат от неудовлетвореността, която изпитва детето, ако нещо не разбира, или не е разбрано от другите. За това е важно ранното откриване и ранната терапевтична интервенция на говорните и езикови нарушения.

 

Коментари