Публикация

Злокачествен асцит – нова възможност за лечение

Злокачествен асцит – нова възможност за лечение

Отделението по гастроентерология на МБАЛ Токуда се утвърди като референтен център за поставяне на перманентен перитонеален порт при лечение на злокачествен асцит на онкоболни.


У нас процедурата, която позволява на пациентите да изкарват повече време у дома и по-малко в болницата, се извършва единствено в Токуда, а екипът на Отделението по гастроентерология вече е поставил устройството на над 70 пациенти.

Злокачественият асцит представлява анормално натрупване на течност в перитонеалната кухина

което възниква в хода на някои онкологични заболявания. В много от случаите диуретичното лечение не дава резултат, което обрича болните на множество повтарящи се обременителни парацентези.

Най-популярният метод, използван от лекарите за лечение на рефрактерен малигнен асцит

е повтаряща се голяма по обем парацентеза и макар и успешна, тя има документирани рискове, които включват хиповолемия, загуба на протеин, чревно нараняване и кръвоизливи. Периодичните пътувания до болницата, необходими за източване и облекчаване на симптомите, също са недостатък на този метод. Пациентите често отлагат и забавят посещението си в болницата, поради дискомфорта, причинен от процедурата, свързаната с нея умора, замаяност, високи нива на болка и гадене след многократна парацентеза.

 

В тези случаи е подходящо приложението на перманентен перитонеален порт, чрез които пациентите източват ежедневно малки количества асцит в домашни условия, комбинирано с високо протеинова диета.


Методът се утвърди в рутинната практика за евакуация на асцит и подобрява качеството на живот на пациентите, спестявайки им честото посещение на болницата и дискомфорта на традиционната процедура. В допълнение, интраперитонеалният порт увеличава продължителността на живота, поради липсата на свързаните с напредналия асцит усложнения и е финансово по-рентабилен от честите парацентези.


Сред останалите предимства на порта са намаляването на дозата на диуретиците и страничните ефекти от техния прием и липсата на риск от хипопротеинемия, поради ежедневна фракционирана евакуация на малки количества асцитна течност.

Портът е семпло устроен и това позволява да се поддържа лесно в домашни условия

от пациента, семейството му или болногледача. Предпазната клапа се затваря автоматично, почистването е удобно, а устройството свързва катетъра със дрениращия съд по много хигиеничен начин, без да са необходими капачки или допълнителни фиксации. 86% от пациентите не са изпитвали затруднения в източването, а на тези, които са имали неуспехи, е поставен нов успешен дренаж. Злокачествен асцит – нова възможност за лечение

Честотата на инфекции е едва 3-7%, като това винаги е свързано с неправилна експлоатация от страна на болния и близките. Необходима е грижа и редовно проследяване при пациенти на химиотерапия.


Важно е да се отбележи, че механизмът на поставяне на порта в перитониалната кухина е минималноинвазивен, по метода на Селдингер под ехографски контрол и с локална анестезия.

Перманентен перитонеален порт се поставя единствено в болница Токуда

Д-р Радин Цонев, началник на Отделението по гастроентерология, и д-р Красен Иванов са поставили устройството на над 70 пациенти до момента. Всички пациенти са с рефрактерен асцит и липса на отговор на диуретична терапия във високи дози (400 mg на спиронолактон и 160 mg на фуроземид / ден, отбелязват специалистите. До момента на поставяне на системата ASEPT пациентите са извършвали регулярни парацентези през 2-3 седмици.

Нашият опит показа, че перманентния перитонеален порт (ASEPT) e много подходящ при пациенти, получаващи палиативни грижи за рефрактерни злокачествени асцити, посочва д-р Красен Иванов.

Коментари