Публикация

Болничните сдружения: Надлимитната дейност да бъде платена без условия

Болничните сдружения: Надлимитната дейност да бъде платена без условия

Изявлениe 

от 

Асоциация на университетските болници
Българска болнична асоциация
Национално сдружение на частните болници
Национално сдружение на областните многопрофилни болници
Сдружение на общинските болници в България

 

На 31.07.2019 г. се проведе съвместна среща на всички болнични асоциации в България. Представители на Асоциация на университетските болници, Българска болнична асоциация, Национално сдружение на частните болници, Национално сдружение на областните многопрофилни болници, Сдружение на общинските болници в България обсъдиха на извънредна среща ключовата за здравеопазването тема за финансово обезпечаване на реформата на здравноосигурителния модел, който функционира у нас.

 

Всички присъстващи се обединиха около становището, че

реформа във финансови модел на здравноосигурителната ни система е необходима

и ще бъде подкрепена от болниците, но преди демонополизацията на НЗОК трябва да се отговори на няколко основни потребности, които от години стоят нерешени и всички те са пряко свързани с недостига на финанси в сектора, а именно:

  • Предприемане на незабавни мерки за преодоляване на недофинансирането на здравната система.
  • Определяне на единни и реални цени на медицинските услуги, в т.ч. клиничните пътеки.
  • Освобождаване на доплащанията.
  • Определяне източниците на дофинансиране в предложения проект за реформа, при запазване на солидарния модел.

Всички лечебни заведения изразиха готовност и желание да участват в процесите, които ще предшестват дълго чаканата реформа и да си сътрудничат с Министерството на здравеопазването. По този повод

беше обсъдена възможността да се работи за създаване на Федерация на болничните асоциации

по модел на европейските структури, която да бъде партньор в процесите и участник в преговорите с институциите чрез единна позиция от болничните структури по ключови за всички страни въпроси. 

Беше решено сдруженията да направят своите предложения, да вземат надлежни решения и на следващата среща на асоциациите да бъде обсъден проект на Меморандум за сътрудничество.

 

По време на заседанието

беше разгледан и въпросът за забавеното вече повече от 4 години заплащане на т.нар. „надлимитна дейност“

Представителите на болничните асоциации бяха единни, че тя трябва да бъде заплатена без условия, защото е реално извършена дейност за лечение на пациенти, които са имали нужда от него и са имали право на свободен избор на лечебно заведение, в което да го осъществят, независимо от изкуствено наложените лимити.


В тази връзка буди тревога последното Решение на НС на НЗОК да бъдат заплащани само тези „надлимитни“ дейности, за които има влязло в сила осъдително решение на Съда. Такова решение поражда много въпроси – защо се отлага с нови условия и за неопределено време заплащането на дължими суми, докато болниците натрупват дългове? Защо да се чака осъждането, когато крайната дължима сума, нараснала с лихви, разноски и хонорари, ще бъде много по-тежка за изплащане?


Ръководителите на всички болници, независимо от собствеността им, се обединиха в призив да се вземе единно решение за заплащане без условия на „надлимитната“ дейност от минали години, пари за което вече има натрупани от икономии в бюджета на НЗОК.

Коментари