Публикация

Бъдещи военни лекари преминаха водолазна подготовка

Бъдещи военни лекари преминаха водолазна подготовка

Успешно завърши курсът по леководолазно дело - едно истинско приключение, забава и голямо удоволствие за бъдещите военни лекари.

Водолазните спускания се оказаха неустоимо предизвикателство за курсантите

които откриха магията на „водния космос“ и придобиха знания и умения как безопасно да покоряват дълбокото синьо.


Освен водолазните си умения, в рамките на 6-годишното си обучение,

бъдещите лекари под пагон ще усвоят управление на катер и яхта, както и оцеляване в разнообразни условия

Студентите ще имат възможност да управляват виртуални кораби на най-модерните симулатори в Европа и да контактуват с курсанти от целия свят.


Това е само част от богатата обучителна програма, която предлага тристранният проект на Военномедицинска академия, Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ и Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна.

Специалността „Военен лекар“ предлага много изпитания, но и сигурна реализация

Студентите посещават курсовете без такси за обучение и в двата университета, тъй като разходите се поемат от Министерството на отбраната. Освен това, имат и гарантирана реализация след завършване с договор за работа като военен лекар за 10 години.

Коментари