Публикация

За седмица общинските болници решават дали да се преструктурират

Всички болници за активно лечение със 100% общинско участие в капитала, които желаят да се преструктурират в болници за долекуване и продължително лечение, трябва да подадат в едноседмичен срок информация за това в Министерството на здравеопазването или в Националното сдружение на общините в България.


Информацията е необходима във връзка с разработването на проектно предложение, с което тези болници ще могат да кандидатстват по оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013 г.), с основна цел безвъзмездно финансиране на дейности, свързани с подобряване, обновяване и модернизиране на лечебните заведения, съобщава още здравното министерство.


Коментари