Публикация

2300 аптеки са свързани вече към системата за верификация

2300 аптеки са свързани вече към системата за верификация

2300 аптеки са свързани вече към системата за верификация, чрез която се извършва цялостна проверка на всички лекарствени продукти с нанесен индивидуален идентификационен код, като по този начин се удостоверява автентичността на медикаментите.

Това представлява приблизително 100% от броя на аптеките, които имат договорни отношения с НЗОК

(2300) и е около 65% от общия брой на аптеките, които трябва да се свържат със системата (3600), информира Министерството на здравеопазването.

Системата беше въведена с Директива 2011/62/ЕС

и делегиран Регламент (ЕС) 2016/161 на 9 февруари 2019 г. в държавите-членки на ЕС. Целта е чрез проверката на автентичността на индивидуалния идентификационен код да се гарантира, че лекарственият продукт е с произход от законен производител и е преминал през законната верига на разпространение. Българската организация за верификация на лекарствата (БОВЛ) е отговорна за създаването, управлението, функционирането и поддържането на националния регистър.


Дигитализация на аптечния сектор - предстоящи стъпки


В повечето европейски държави беше въведен стабилизационен период след 9 февруари, за да може да се гарантира плавното внедряване на изискванията в аптеките и да не бъде затруднен достъпът на пациентите до необходимите им лекарства. В зависимост от особеностите на всяка държава продължителността му варира.

В България беше определен 6-месечен период, който изтече на 9 август т.г.

Европейският регламент предвижда санкциите за аптеките, които не са се включили в системата, да бъдат определени в националното законодателство на всяка държава-членка.


По тази причина в момента

MЗ подготвя промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

които предстои да бъдат публикувани за обществено обсъждане и да бъдат внесени в Народното събрание в началото на новия парламентарен сезон.


След приемането и влизането им в сила ще е налице основание за налагане от страна на Изпълнителната агенция по лекарствата на съответните санкции. Чрез тях ще бъдат уредени и задълженията и действията на участниците в законната верига на доставка на лекарствени продукти при съмнение за фалшифициран лекарствен продукт, изтъкват от министерството.


До влизане в сила на промените в ЗЛПХМ Изпълнителната агенция по лекарствата, при осъществяване на текущия контрол, напомня и прави предписания на обектите, които все още не са се включили към системата. Целта е всички отговорни участници и институции да се включат в този процес, за да се гарантира безопасността на лекарствените продукти.


Данните от периодичните доклади на Европейската организация за верификация през първите 6 месеца показват наличието предимно на технически грешки в системата, свързани основно с допуснати грешки при качването на данните за лекарствените продукти от производителя в Европейския хъб, грешки в кодирането, грешки в настройката на баркод скенерите, допуснати неточности в софтуера и други.

Коментари