Публикация

Публикувано е четвърто класиране за част от специалностите в МУ-Варна

Публикувано е четвърто класиране за част от специалностите в МУ-Варна

Днес се обявява четвърто класиране за специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка”, включително и за филиалите в градовете Велико Търново и Шумен, специалностите от Медицински колеж-Варна – „Помощник-фармацевт”, „Рентгенов лаборант”, „Медицински лаборант”, „Рехабилитатор”, „Медицински козметик” и „Инспектор по обществено здраве”.

Класирането може да видите тук

(включително сроковете за записване) или в профила си оттук. За повече информация относно документите и местата за записване за тези специалности вижте тук.


ВАЖНО за класираните кандидат-студенти по специалността „Рентгенов лаборант”: преди да бъдат записани за студенти задължително представят Удостоверение за проведен периодичен медицински преглед за годността им при работа с източници на йонизиращо лъчение, издадено от Националния център по радиобиология и радиационна защита (гр. София, ул. „Св. Георги Софийски” №3, двор на Военномедицинска академия, сграда 7). За издаването на документа в гр. София е необходимо представянето на оригинал на удостоверение от Районния психодиспансер по местоживеене, а записването в МУ-Варна ще става само копие на удостоверението от психодипансера.

Четвърто класиране за специалностите „Здравен мениджмънт” – ОКС „бакалавър”, „Логопедия” и „Медицински оптик”

може да видите тук (включително сроковете за записване) или в профила си оттук. За повече информация относно документите и местата за записване за тези специалности вижте тук.


Обръщаме внимание на всички класирани, че незаписалите се в посочения срок губят правата си и не могат да участват в следващите класирания.


Некласираните кандидат-студенти продължават автоматично участието си в класиране до попълване на всички места. Същите не подават заявления за участие в следващите класирания.


Очаквайте публикуването на следващото класиране за тези специалности (в случай, че има незаети места) на 16 август 2019 г. (петък).


Важна информация относно класиранията в МУ-Варна може да намерите тук.

 

Коментари