Публикация

Свободни места за студенти във филиалите на МУ-Варна

Свободни места за студенти във филиалите на МУ-Варна

От днес, 13 август 2019 г., Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна дава възможност на некласиралите се кандидат-студенти да заявят своето желание за обучение във филиалите на университета в градовете Сливен (за специалност „Акушерка”) и Велико Търново (за специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка”) за запълване на незаети места.

Срокът за подаване на заявления е до 19 август 2019 г.

(понеделник), а изискванията към кандидат-студентите са да са се явили на приемния изпит – тест по биология (на 18.07.2019 г.) и да имат положителна оценка от него.


Заявяване на желанията за тези специалности може да направите: онлайн (на имейл ksk@mu-varna.bg) или на място в МУ-Варна (ул. „Марин Дринов" №55, Аудитория IV, ет. 1).
Заявление за участие може да изтеглите тук.


Класирането за горепосочените филиали и специалности ще бъде публикувано на 21.08.2019 г. (сряда).


Още актуална и изчерпателна информация, свързана с приема в МУ-Варна, може да намерите тук.


За контакти и получаване на информация относно кандидатстудентската кампания: тел. 052 677060.


За контакти и получаване на информация относно обучението във Филиал Сливен: 0889 800305.


За контакти и получаване на информация относно обучението във Филиал Велико Търново: 0889 098965, 0889 909987.

Коментари