Публикация

НЗОК и синдикатите подписаха осмия за системата Колективен трудов договор

НЗОК и синдикатите подписаха осмия за системата Колективен трудов договор

В Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) днес, 13 август 2019 г., беше подписан осмият за системата Колективен трудов договор между институцията и двата официално представени синдиката – Национален синдикат на административните служители „Подкрепа“ и Федерация на синдикатите в здравеопазването към КНСБ.

През годините НЗОК поема изпълнението на все повече дейности, ангажимент досега на други институции

а числеността на персонала и заплащането запазват традиционно ниско ниво. Много служители - лекари, IT-специалисти и други висококвалифицирани кадри, напуснаха системата поради ниското заплащане на техния труд.


За 20-те години от съществуването на НЗОК служителите на институцията доказаха, че притежават професионална компетентност за изпълнение на специфичните задачи и функции на касата. Затова в подписания днес Колективен трудов договор са залегнали клаузи ръководството на НЗОК и двата официално представени в системата синдиката да работят заедно за

постигане на справедливо заплащане на труда на служителите

за преодоляване на текучеството на кадри, както и за привличане на млади специалисти, за да може институцията да се справи с отговорността и увеличаващата се по вид и обем дейност, както и да отговори на очакванията на здравноосигурените.


Социалното партньорство, което има дълбоки традиции в НЗОК, обединява усилията на ръководството и на синдикатите за подобряване на условията на труд на служителите и постигане на справедливо възнаграждение на служителите.

Коментари