Публикация

БЛС и младите медици поискаха 5 промени в Наредбата за специализациите

БЛС и младите медици поискаха 5 промени в Наредбата за специализациите

Председателят на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров, д-р Николай Брънзалов зам.- председател на БЛС, и д-р Нели Нешева, член на УС на съсловната организация, заедно с лекари специализанти и завършващи студенти по медицина, се срещнаха със заместник-министър Жени Начева.

Срещата беше инициирана от БЛС

и по време на нея бяха представени предложения за промени в новата Наредба за придобиване на специалност.

Ръководството на БЛС и младите лекари се обявиха против промените в Наредбата

предвиждащи специализиращите на държавна издръжка млади лекари да бъдат служебно разпределяни след приключването на специализацията в посочени от МЗ лечебни заведения. А в случай, че специализантът не изпълни задължението си, той да трябва да връща заплатите, получените по време на специализацията.

 

По време на срещата БЛС, лекарите-специализанти и завършващите студенти по медицина дадоха следните предложения за промени в Наредбата:

Отпадане на служебното разпределение от МЗ в избрани от ведомството лечебни заведения

и правото на свободен избор на младите лекари къде да специализират да не бъде нарушавано. Вместо това за финансираните от МЗ специализации да бъде обявено къде в страната и за кои специалности има недостиг на кадри и всеки специализант да може да избира дали и с коя болница да сключи договор.

Специализантите, кандидатстващи за финансираните от МЗ специалности, да знаят предварително къде и при какви условия ще работят

след като завършат. Това да се гарантира с предварителното подписване на договор, който да дава яснота на младите медици. Този договор ще бъде и основанието болницата да бъде подпомогната от МЗ, но при ясен регламент.

Да бъде запазен и съществуващият механизъм за специализация

- разкриване на места за специализанти от лечебните заведения. Всяка болница да има възможност да обяви конкурс за специализанти и да наеме на трудов договор необходимата за лечебното заведения бройка млади лекари по съответните специалности.

Ясно и прозрачно провеждане на конкурсите за назначаване на специализанти

унифициране, както на конкурсите (като критерии), така и на документите за кандидатстване. И още – при разкриването на конкурс от определена болница за специализация по дадени специалности уведомлението на платформата на МЗ да става заедно с разкриването на конкурса (премахване на съществуващия към този момент 14-дневен срок).

Кандидатстването за субсидираните дефицитни специалности от страна на МЗ да става по вече унифицирания начин

Всички предложения, направени от БЛС и младите лекари, бяха принципно приети, а заместник-министър Жени Начева пое ангажимент те да бъдат представени на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев и Наредбата за придобиване на специалност да бъда коригирана в най-кратки срокове.


Жени Начева обясни, че новата Наредба и към този момент не предвижда служебно разпределение в конкретни лечебни заведения за финансираните от МЗ и че става въпрос за недостатъчно ясно формулиран текст на документа.


Зам.-министър Начева увери, че правото на свободен избор къде да специализират младите лекари няма да бъде засегнато. И добави, че към момента МЗ събира данни от Регионалните здравни инспекции за това къде в страната и какви специалисти са необходими.

Коментари