Публикация

Националната програма за донорството е публикувана за обществено обсъждане

Националната програма за донорството е публикувана за обществено обсъждане

Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане Националната програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантациите.


Трансплантацията на органи е водещ и основен приоритет на Република България. Предвид спецификата и комплексния характер на донорството и трансплантацията, както и поради наличието на широк кръг въпроси, проблеми и потребности в тази сфера, компетентните български институции разработиха проект на Национална програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията в Република България (2019 - 2023 г.), информира МЗ.


В подготовката на документа са взели участие експерти от Министерството на здравеопазването, от Изпълнителната агенция „Медицински надзор“, която управлява, координира и контролира процеса на донорството от детекцията на донора до трансплантацията в страната, както и водещи медицински специалисти в областта на донорството и трансплантациите.

Програмата отчита предизвикателства и проблемите, пред които е изправена страната ни

а именно:

  • недостиг на органи за трансплантация;
  • недостиг на обучени специалисти;
  • недоразвита и зле оборудвана материална база за вземане, съхраняване и присаждане на стволови клетки;
  • липса на достатъчна информираност на българските граждани относно необходимостта от човешка солидарност и насърчаване на донорството и други.

Поради тази причина

стратегическата цел на програмата

е да подобри организационния модел на донорството и трансплантацията на органи в у нас. За да се постигне поставената цел, проектът на програма включва 14 оперативни дейности, за изпълнението на които е подготвен проект на работна програма, изтъкват от министерството.


Проектите на настоящата програма и работния план към нея са публикувани на сайта на Министерството на здравеопазването, като

в срок до 30 август 2019 г. (петък) се очакват становища, мнения и коментари от всички заинтересовани страни

След като те бъдат отразени се предвижда Националната програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията в Република България (2019 - 2023 г.) и съпътстващите я документи да преминат процедура по междуведомствено съгласуване преди внасянето ѝ за разглеждане в Министерския съвет.


С проекта на програмата и работния план към нея може да се запознаете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

proekt_na_natsionalna_programa_za_...
proekt_na_rabotna_programa_po_nats...

Коментари