Публикация

МЗ се разплати с общопрактикуващите лекари

МЗ се разплати с общопрактикуващите лекари

Министерството на здравеопазването преведе на Националната здравноосигурителна каса всички заявени трансфери за потребителската такса при общопрактикуващите лекари, съобщиха от ведомството.


Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. по бюджета на Министерството на здравеопазването са утвърдени трансфери към Националната здравноосигурителна каса в размер на 43 млн. лева.

Общата сума на преведените средства към 14.08.2019 г. е в размер на 17,7 млн. лв.

в т.ч. за изплащане на сумите по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване (потребителска такса) - 9 813 276 лева

 

С това МЗ е изплатило към НЗОК всички дължими суми за потребителска такса към месец юни включително.

Коментари