Публикация

София е домакин на международна конференция за аутизма

София е домакин на международна конференция за аутизма

От 11 до 13 ноември в София ще се проведе първата международна конференция „Аутизмът не е присъда! Практически решения, представени от водещи експерти”.


Събитието се организира от „Сдружение Аутизъм Днес” – учредено от специалисти в областта на приложния поведенчески анализ, общественици и родители на деца в аутистичния спектър. Мисията на организацията е създаване на професионално общество в България за работа с деца с аутизъм, което използва научно доказани методи и се придържа към световните и европейските професионални и етични стандарти в практиката.


Според данните на СЗО

aутизмът засяга едно на всеки 160 деца по света

а в САЩ тази цифра нараства на едно на всеки 58 деца. Според данните аутистичният спектър, който компрометира развитието на мозъка с различна степен на увреждане или по друг начин, се е увеличил през последните десетилетия, особено в западните страни.


В света има около 60 милиона хора с аутизъм, 3,5 милиона в САЩ, а в България са 140 000, но това са само индикативни данни за трудността да се определи какво е аутизъм, което затруднява самите семейства и здравни работници да се ориентират в една все още неопределена от научни доказателства област.

Основен лектор ще е Дийна Сингър

(BCBA, работи за терапевтичния център в София и в центъра в Плевен като ръководител на ABA, координатор и обучител). В конференцията ще вземат участие и други международни експерти, които ще изнасят всеки ден по една лекция свързана с превенцията, лечението или образованието и живота на аутистичните хора.


Във времето за работни сесии всеки от тях ще работи в групи до 20 души – практическата част от конференцията. Участниците ще могат да се включват в различни работни групи според фокуса, който ги интересува.

Практическата част на конференцията ще даде възможност за споделяне на знания и умения

как да подобрим качеството на живот на хората със заболявания в аутистичния сектор.

Вярваме, че международните научни изследвания върху аутизма трябва да се превърнат в конкретни промени и да насърчат социалното включване на хора с аутизъм от всички възрасти и нужди. Конференцията ще е мястото, където всички заинтересовани страни могат да се срещнат, за да обменят опит и да обмислят как да формират по-добър живот за хората с аутизъм

- споделя Владислава Цолова, председател на Сдружение „Аутизъм Днес”.


Международната конференция „Аутизмът не е присъда!“ е посветена на споделянето на напредъка в практическото и научното познание на аутизма с възможно най-широка аудитория – лекари, изследователи, специалисти и родители.

Коментари