Публикация

Коригират Наредбата за специализациите

Коригират Наредбата за специализациите

Наредбата за придобиване на специалност ще бъде коригирана в най-кратки срокове.

Съгласието беше постигнато на среща в Министерството на здравеопазването

Заместник-председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов и д-р Стоян Борисов, главен секретар на съсловната организация, заедно с лекари специализанти и завършващи студенти по медицина се срещнаха с министър Кирил Ананиев и зам.-министър Жени Начева.


Срещата беше инициирана от Българския лекарски съюз и е поредната, на която бяха представени предложения за промени в новата Наредба за придобиване на специалност.


Ръководството на БЛС, заедно с младите лекари, се обявиха против промените в наредбата, предвиждащи специализиращите на държавна издръжка млади лекари да бъдат служебно разпределяни след приключването на специализацията в посочени от МЗ лечебни заведения. А в случай, че специализантът не изпълни задължението си, той да трябва да връща заплатите, получените по време на специализацията.

По време на срещата бяха уточнени следните предложения за промени в наредбата

 

  • Младите лекари да имат право на свободен избор къде да специализират. Финансираните от МЗ специализации да бъдат обявени предварително - къде в страната и за кои специалности има недостиг на кадри и всеки специализант да може да избира дали и с коя болница да сключи договор. Служебно разпределение от МЗ в избрани от ведомството болници няма да има.
  • Специализантите, кандидатстващи за финансираните от МЗ специалности, да знаят предварително къде и при какви условия ще работят след като завършат. Ще бъдат изготвени типови договори, които специализантът ще сключва с болницата, която сам е избрал. Договорите ще са от две части – обща и индивидуална, в която всеки специализант да може да уточни допълнителни условия. Подписването на договор ще бъде и основанието болницата да бъде подпомогната от МЗ, но при ясен регламент.
  • Запазва се съществуващият механизъм за специализация: разкриване на места за специализанти от лечебните заведения. Всяка болница да има възможност да обяви конкурс за специализанти и да наеме на трудов договор необходимата за лечебното заведения бройка млади лекари по съответните специалности.
  • Ясно и прозрачно провеждане на конкурсите за назначаване на специализанти, чрез унифициран конкурс, който е еднакъв на всички лечебни заведения. Конкурсите за финансираните от държавата специализации ще се провеждат до два пъти в годината, а за избралите да специализират по стария ред – целогодишно. Информация за обявените места ще се публикува на специално създадена платформата на сайта на МЗ.

По време на срещата бяха дискутирани и въпроси, свързани със

затруднения, които имат специализантите по „Педиатрия“ и „Обща медицина“

Дадени бяха идеи за подпомагане на разкриването на практики на специализиращи „Обща медицина“ или на млади лекари, които имат тази специалност. По време на срещата беше коментирано, че за първи път МЗ ще отделя средства за заплати за специализанти по „Обща медицина”, както и че ще финансират специализациите.


Следващата седмица отново ще има среща в министерството, на която БЛС и младите лекари да обсъдят конкретни предложения.

Коментари