Публикация

Болница „Св. Георги” в Пловдив с мерки за погасяване на задълженията

Интервю с доц. Карен Джамбазов, директор на Университетската болница „Свети Георги” в Пловдив.



Доц. Джамбазов, много болници обявиха, че спират плановия прием и плановите операции. Какво е положението в УМБАЛ „Свети Георги”? Съществува ли опасност да се връщат пациенти, да има листи на чакащите?

За август дейността ще бъде ограничена заради делегирания бюджет, който е въз основа на анекса, подписан с касата – тя е в рамките на 80% от заработеното през август миналата година.

Независимо от орязаното финансиране до спиране на планови операции няма да се стигне. Приоритетно ще бъдат обслужвани пациенти, нуждаещи се от спешна помощ, онкоболни.

Разработваме система, по която ще се делегират средствата от общия бюджет към всяко звено в лечебното заведение, за да може то да си планира дейностите и да не трупа допълнителни задължения.

Как ще се извършва разпределението на средствата по клиники?
Разпределението ще става на принципа на досега заработваните суми от всяка клиника, въз основа на досега изпълняваните клинични пътеки, като ще бъдат ограничени в рамките на 80% от тези, които са извършвали през същия месец на миналата година.

Как стои въпросът със заплатите на работещите в лечебното заведение?
Служителите на Университетската болница  „Свети Георги” до този момент са получавали винаги на 100 % заплатите си, макар и със закъснение, което се дължи на това, че касата превежда средствата по-късно. Независимо, че здравното заведение е получавало 80 % от прихода, който е заработен.
Ние увеличаваме задълженията си към доставчици, но не и към работещите в лечебното заведение.

Какви мерки са предприети за погасяване на огромните задължения на лечебното заведение?

До края на месеца ще бъдем готови с цялостна стратегия за по-нататъшното развитие на болницата, както и със система за погасяване на задълженията. Ще бъдат намалени разходите.

Ще бъдат извършени съкращения в администрацията, като очакваните икономии от тази мярка са в размер на 200 хиляди лева до края на годината. Работещите в болницата, навършили пенсионна възраст, ще бъдат освободени.

Предвиждаме по възможност да намалим разходите за доставка на консумативи и лекарства, ще трябва да преосмислим спешната помощ и нейната организация.

Най-вероятно ще въведем нова система за преразпределение на работната заплата, която да бъде базирана и на коефициент на ефективност на всяка клиника, в която ръководителят й ще преценява разходите и приходите и сам ще разпределя бюджета.


Има ли лекари в болницата, чиито заплати наистина са в размер на 60 хиляди лева, както се твърди?

Такива заплати не е имало поне за 2009 и 2010 г. Преди - не зная. Най-високи заплати се получават в Клиниката по инвазивна кардиология. Възнагражденията варират в зависимост от заработката в клиниката. Принципът, по който става разпределянето на работните заплати на всеки служител в болницата, е еднакъв -  нещата зависят от общата стойност на клиничната пътека. Когато клиничната пътека е над 10 000 лв., процентното съотношение на допълнително разпределените средства върху основната работна заплата е относително по-голямо.

И все пак, колко могат да получат лекарите в Клиниката по инвазивна кардиология?

Възнагражденията могат да достигнат и над 10 000 лв. в някои случаи. Но те са само за няколко души, които работят на 24-часов режим и осъществяват спешна помощ по отношение на сърдечно-съдовите заболявания.

Предстои ли реорганизация, закриване на легла?

Да, реорганизацията е в интерес на всички и на самата болница. Така ще можем да подобрим работата си, както и да постигнем по-добри резултати.

Коментари