Публикация

Прокуратурата залови стоматолог, източвал касата с години

Прокуратурата залови стоматолог, източвал касата с години

Денталният лекар издавал документи с невярно съдържание – амбулаторни листове, спецификации и фактури, с които неправомерно е получавал суми от Касата. В периода 6 юли 2011 г. - 29 октомври 2014 г. са му били изплатени над 1720 лв. от НЗОК за неизвършени дейности.

 

От м. юли 2011 г. обвиняемият Д. е работел като лекар по дентална медицина в Разлог и до 2015 г. е имал сключени договори с РЗОК-Благоевград, подновявани всяка година. Като страна по тях, обвиняемият бил изпълнител на първична извънболнична дентална помощ в изпълнение на Национален рамков договор за дентални дейности.

През периода на действието им срещу Р.Д. са постъпили сигнали от пациенти - здравноосигурени лица, относно отчетени дентални дейности на тяхно име, които реално на са били извършени от обвиняемия лекар. В тази връзка били извършвани множество проверки от РЗОК-Благоевград - по конкретни поводи и комплексни на цялостната му дейност. Жалби били подавани и до Районна прокуратура - Разлог, респ. препратени от РЗОК-Благоевград по компетентност.

В хода на воденото досъдебно разследване са били установени и други пациенти,

спрямо които били извършвани неверни вписвания за ползвани услуги.
По повод извършените проверки от РЗОК-Благоевград относно дейността на д-р Д. са били констатирани множество нарушения във връзка с установени разминавания и несъответствия във въведените данни. Наложени са му били санкции за извършвани неверни вписвания - манипулации на различна стойност.

Същият бил санкциониран по административен ред, като впоследствие наказателните постановления са били отменени от Административен съд – Благоевград и възобновена административно - наказателната процедура. Срещу Р.Д. е било повдигнато обвинение за извършено престъпление.

 

Районната прокуратура в Разлог съобщава, че нарушителят е предаден на съд.

Коментари