Публикация

Заради нарушения прекратяват договори на лечебни заведения с НЗОК

Заради нарушения прекратяват договори на лечебни заведения с НЗОК

Върховната административна прокуратура установи 4 537 нарушения на лечебни заведения в страната. Предстои на някои от тях - в областите Ловеч, Плевен и София област, да бъдат издадени заповеди за налагане на санкция „прекратяване на договора“, съобщиха от държавното обвинение.

Проверката на ВАП започна през юни

Тя е реализирана на територията на цялата страна от длъжностни лица – контрольори, от всички двадесет и осем районни здравноосигурителни каси и длъжностни лица - служители на НЗОК. 

 

Инспектирани са лечебни заведения за първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП), за специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП), за извънболнична дентална помощ (ИДП) и лечебни заведения за болнична медицинска помощ (БМП). Общият брой на извършените проверки е 1 745.

Най-честите нарушения

са свързани с:

 

  • плащане или доплащане от осигуреното лице за видове дейност, която е заплащана от НЗОК;
  • поискано и получено неправомерно заплащане на потребителска такса;
  • неспазване на изискванията за налично и технически изправно медицинско оборудване и обзавеждане;
  • предписване на лекарствени продукти.

Чести нарушения на условията и реда по програма „Детско здравеопазване“ са констатирани в 12 области на страната – Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, Стара Загора.

 

В резултат от проверката са предприети действия за санкциониране на виновните лица, а в някои конкретни случаи материалите са препращани за предприемане на действия по компетентност от други органи, уточняват от ВАП.

Във Велико Търново здравната каса е прекратила договора си със зъболекар

заради отчетени и платени дентални дейности, които не са извършени. РЗОК-Пазарджик е установила неправомерно взети такси за избор на лекар/лекарски екип при приети по спешност здравноосигурени пациенти.


След констатиране на нарушенията от контролните органи са

наложени санкции

в размер на 112 879 лв., като предстои допълнително налагане на още глоби до 404 395 лв.

 

Предприети са и мерки за възстановяване на неоснователно получени суми в размер на 706 705 лв.

Коментари