Публикация

МУ-Варна и УМБАЛ „Александровска“ организират научен форум за популяризиране на ЯМР

МУ-Варна и УМБАЛ „Александровска“ организират научен форум за популяризиране на ЯМР

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна и УМБАЛ „Александровска“ организират международен научен форум на тема „Компютърно-базирана ядрено-магнитна резонансна образна диагностика на сърдечносъдови и мозъчни заболявания“ MRBALKAN Sofia 2019.

Той ще се проведе от 12 до 14 септември

в аудитория „Проф. д-р Янко Добрев“ – II хирургия в Медицински университет – София. Форумът е съфинансиран от Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката по Процедурата за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в България.


В организационния комитет от страна на МУ-Варна участват проф. д-р Антон Тончев – ръководител на Катедрата по анатомия и клетъчна биология и директор на Научноизследователския институт към МУ-Варна, проф. д-р Иван Димитров – директор на Филиал-Сливен, и доц. д-р Радослав Георгиев от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение.


След четири успешни конференции в Македония (2008 и 2011 г.), Турция (2014 г.), Словения (2017 г.), MRBalkan.org продължава мисията си в България (12 - 14 септември 2019 г.), където световноизвестни учени ще изнесат презентации на аудитория от рентгенолози, инженери и физици. Конференцията има за цел разпространение и популяризиране на ЯМР на местно ниво чрез образователни и изследователски сесии и създаване на възможности за работа в мрежа с поканените лектори.

Конференцията е насочена към добре балансирана комбинация от инженерни и клинични сесии и ще обхване основите на ЯМР

както и авангардни научноизследователски разработки в тази област.

Поканените лектори ще изнесат приблизително 20 презентации за различни аспекти на ЯМР

Изследователи от региона също ще имат възможност да представят своята работа.

 

Подробната научна програма на форума може да бъде намерена на адрес: http://www.mrbalkan.org/.

Коментари