Публикация

Няма да наказват лекари за вписани имунизации без серийни номера и дози на ваксините

Няма да наказват лекари за вписани имунизации без серийни номера и дози на ваксините

Служителите на Столичната регионална здравна инспекция ще приемат за редовно попълнена лична здравно-профилактична карта (ЛЗПК) без дози и серийни номера на вписаните ваксини.

Отсъствието на такава информация няма да води до административни санкции

или по нататъшни последствия, уточняват от инспекцията.

 

В началото на учебната година родителите трябва да представят ЛЗПК с пълен имунизационен статус на децата при постъпването им в детско или учебно заведение.

 

От Националния инициативен комитет за качествена и иновативна образователна система са изпратили запитване относно това каква информация трябва да съдържа въпросната карта. От организацията изразиха безпокойство, че може да се затрудни приемът на децата заради невъзможността да се предоставят карти, отговарящи на изискванията.


Съгласно разпоредбите на Наредба № 15 от 12.05.2005 г. за имунизациите в Република България поставените ваксини се вписват в имунизационните журнали с дози, серийни номера и дата на поставяне, с цел проследяване на партидите при евентуално възникнала нежелана реакция от ваксинацията.


На база подадената и събрана от общопрактикуващите лекари информация в софтуерните програми, с които работят, обаче е установено, че не се попълва пълната информация, става ясно от писмо на директора на СРЗИ д-р Данчо Пенчев.

В електронните бази данни са вписани дата на имунизация и вид ваксина, което затруднява изпълнението на изискването

От здравната инспекция в столицата изтъкват, че информацията за проведена по вид и време ваксина е от основно значение за бързи и адекватни противоепидемични мерки при възникнали заразни заболявания и взривове от ваксинопредотвратими инфекции.

 

Публикуваме текста на писмото на директора на СРЗИ без редакторска намеса:


До
Весела Алексиева, член на Националния инициативен комитет за качествена и иновативна образователна система


копие до:
заместник-кмета на Столична община Дончо Барбалов


копие до:
началника на Регионалното управление на образованието София – град Ваня Кастрева


копие до:

общопрактикуващите лекари на територията на гр. София


Уважаема госпожо Алексиева,
Във връзка с Ваше запитване, относно коректно попълване на имунизационния статус на децата и учениците при приема им в детско или учебно заведение, Ви уведомявам:
Съгласно разпоредбите на Наредба № 15 от 12.05.2005 г. за имунизациите в Република България, поставените ваксини се вписват в имунизационните журнали с дози, серийни номера и дата на поставяне, с цел проследяване на партидите при евентуално възникнала нежелана реакция от ваксинацията.


На база подадената от Вас и събрана от общопрактикуващите лекари /ОПЛ/ информация в софтуерните програми, с които работят не се попълва пълната информация. В електронните бази данни са вписани дата на имунизация и вид ваксина, което затруднява изпълнението на това изискване.


Във връзка с това, за улеснение на всички заинтересовани страни, служителите на Столична РЗИ ще приемат за редовно попълнена ЛЗПК, без дози и серийни номера на вписаните имунизации, като отсъствието на такава информация няма да води до административни санкции или по нататъшни последствия.


Напомням, че информацията за проведена по вид и време ваксина е от основно значение за бързи и адекватни противоепидемични мерки при възникнали заразни заболявания и взривове от ваксинопредотвратими инфекции.


Подаването на точна информация за имунизационния статус на деца и ученици е нормативно регламентирано с Наредба № 3/27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училища.

Коментари