Публикация

МЗ поднови е-търга за покупка на лекарства в болниците

МЗ поднови е-търга за покупка на лекарства в болниците

Министерството на здравеопазването изпрати на Агенцията по обществени поръчки първата обществена поръчка за закупуване на лекарства чрез Електронната система. Тя е за противотуморни медикаменти за нуждите на лечебните заведения в страната, съобщиха от здравното ведомство.


В тази обществена поръчка са заявените от лечебните заведения лекарствени продукти, включени в Списъка на противотуморните лекарствени продукти за лечение по амбулаторни процедури № 6 „Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания“ и № 7 „Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания“, както и по клинични пътеки № 240, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250.1, 250.2, 251.1, 251.2 и 252, на необходимите еритро- и гранулоцитните колонистимулиращи фактори и бифосфонати“. Поръчката е на стойност 1 080 909 890,52 лева без ДДС.


В рамките на проведената „Процедура по събиране на заявки за сключване на Рамкови споразумения за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г. чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България“, са

подадени 203 индивидуални заявки от лечебните заведения, регистрирани в системата

Обобщената заявка съдържа 775 лекарствени продукта, включени в Приложение 2 на Позитивния лекарствен списък. Общата прогнозна стойност на всички заявени лекарствени продукти е в размер на 1 392 402 592,33 лева без ДДС или 1 670 883 110,79 лева с ДДС.


С цел осигуряване на

ефективна защита от онлайн хакерски атаки

на Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения, на 13.08.2019 г. бяха финализирани всички необходими настройки и беше стартирано предоставянето на услугата защита от Distributed Denial of Service /DDoS/ атаки.


За да бъде осигурена ритмичност на провежданите процедури,

МЗ ще стартира 6 отделни обществени поръчки за заявените лекарствени продукти

Останалите обществени поръчки ще бъдат пускани поетапно.

 

Коментари