Публикация

МУ-Варна въвежда свободноизбираема дисциплина „Авиационна медицина“

МУ-Варна въвежда свободноизбираема дисциплина „Авиационна медицина“

За първи път Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ във Варна организира обучение по специфичната медицинска дисциплина „Авиационна медицина”. Записването е за учебната 2019/20 година. Обучението е за студенти по медицина от 4-ти курс и ще се провежда на територията на МУ-Варна с изнесени практически занятия във военните и цивилни авиационни структури.

Медицинският университет във Варна е първият

и единствен медицински университет в България, в който се провежда обучение на студенти по дисциплината „Авиационна медицина“.


Желаещите да се включат в курса могат да направят заявка на електронен адрес: boyan.parvanov@abv.bg или на тел. 0882 051 681 (д-р Боян Първанов) или лично в Катедрата по медицина на бедствените ситуации и Морска медицина в сградата на РЗИ.
Обучението ще започне от октомври.

Ръководител е проф. Любомир Алексиев

– председател на Българското сдружение по авиационна, морска и космическа медицина. Проф. Алексиев е дългогодишен преподавател, учен и изследовател във Военномедицинска академия. Занимава се с проблемите на авиационната и космическата среда и отражението им върху пребиваващия в нея човешки организъм. Особени акценти в неговата научна дейност са професиограма на летателните специалисти, а също така и хигиена и здравен мениджмънт на пътуванията с въздушен транспорт.

Авиационната медицина представлява и съществена част от медицина на пътуванията и туризма

Квалифицираните лекари в тези области ще могат при подходящ обем от теоретично и практическо обучение да се реализират и в туристическия бранш, бележещ ускорено и важно за икономиката на страната развитие.

Програмата

засяга теми, свързани с авиационна хигиена и токсикология, здравословни и безопасни условия на труд, авиационна психология, пространствена дезориентация и илюзии в полет, значение на човешкия фактор за авиацията, култура на безопасност, разследване на авиационни произшествия, клинична авиационна медицина, медицински стандарти и експертиза на авиационен персонал, въздушна и космическа форма на болестта на движението и много други.

 

Коментари