Публикация

Проф. Айделман: Българското здравеопазване трябва да премине в нов етап

Проф. Айделман: Българското здравеопазване трябва да премине в нов етап

Развитието на българското здравеопазване трябва да премине в нов етап и стъпките, които предприема настоящият екип на Министерството на здравеопазването, са именно в тази посока.


Това заяви президентът на Световната медицинска асоциация проф. Леонид Айделман по време на среща с министъра на здравеопазването Кирил Ананиев.


Проф. Айделман е на посещение в България по повод

Десетия международен медицински конгрес на Югоизточноевропейския медицински форум (ЮЕМФ)

Световната медицинска асоциация е създадена след Втората световна война и към момента представлява близо 9 милиона лекари по света. Основната ѝ цел е да работи за утвърждаването на най-високите възможни стандарти за етично поведение и грижи от страна на лекарите.


Министър Ананиев и проф. Айделман обсъдиха редица

проблеми в сферата на здравеопазването

пред които са изправени голяма част от държавите в Европа и света. 

Сред тях са липсата на медицински специалисти, високите разходи за медикаменти и недофинансирането на сектора.


Здравният министър посочи, че сред задачите, които си е поставил, е подобряването на здравната грижа за хората и разумното разходване на средствата за здравеопазване в полза на пациентите. В тази посока са и действията по изграждането на Националната здравноинформационна система, проследяването на ефекта от терапиите с някои медикаменти и въвеждането на правила за добра медицинска практика.


Кирил Ананиев запозна президента на Световната медицинска асоциация с предложението за промяна на действащия у нас здравноосигурителен модел, който по думите на министъра, вече е изчерпан.

Коментари