Публикация

В МУ-Варна започна записването за дисциплината „Морска медицина“

В МУ-Варна започна записването за дисциплината „Морска медицина“

Започва записването за свободноизбираемата дисциплина „Морска медицина” за учебната 2019/20 година.

Обучението е за студенти по медицина от 4-и и от 5-и курс

По време на обучителния курс се изучават различните аспекти на морската медицина, като корабна и водолазна медицина, хипербарна оксигенотерапия, отравяния от морски обитатели и други. Особен интерес у студентите предизвикват практическите занятия, които се провеждат във Военноморското училище и Военноморската болница.

За първи път в курса на обучение ще бъдат проведени учебни занятия на плавателни съдове

на МУ-Варна- „Хигия“, „Панацея“ и „Таласа“.


Курсът завършва с участие във фестивала, организиран от МУ-Варна - „Море и здраве“, който е посветен на Европейския ден на морето.


Желаещите да изучават изключително интересната и практически необходима дисциплина „Морска медицина“ могат да направят заявка на електронен адрес: boyan.parvanov@abv.bg, на тел. 0882 051 681 (д-р Боян Първанов) или лично в Катедрата по медицина на бедствените ситуации и Морска медицина в сградата на РЗИ.

Курсът ще започне от октомври

Ръководител на обучението е доц. Димитър Ставрев – дългогодишен морски инструктор и преподавател.


Медицинският университет във Варна е първият и единствен медицински университет в България, в който се провежда обучение по дисциплината „Морска медицина“.
Морската медицина е специфична медицинска дисциплина, която се изучава в различна степен и форми предимно в развитите морски държави (САЩ, Русия, Великобритания, Франция, Китай, Япония и др.).


Тя дава възможност на студентите по медицина и медицинските специалисти в тези страни по-успешно да се справят със специфичните предизвикателства на диагностично-лечебния и експертизен процес, свързан с нея.

Коментари