Публикация

Курс PHTLS /Prehospital Trauma Life Support/

Курс PHTLS /Prehospital Trauma Life Support/

PHTLS Bulgaria организира Курс:
PHTLS: /Prehospital Trauma Life Support/.
PHTLS е световният златен стандарт в обучението за действия при травми и се преподава в 69 страни.
PHTLS е подходящ за, парамедици, медицински сестри, лекарски асистенти, лекари и други доставчици на до болнична помощ.
Курса е задължителен за желаещите да работят в чужбина.
PHTLS е акредитиран от CAPCE и признат от NREMT /National Registry of Emergency Medical Technicians/.
Курсът използва международно признатия учебник по PHTLS девето издание и обхваща следните теми:
1. Физиология на живота и смъртта
2. Оценка на сцената
3. Оценка на пациента
4. Airway /въздушни пътища/
5. Дишане, вентилация и оксигенация
6. Циркулация, кръвоизлив и шок
7. Пациенти с увреждания
8. Симулации на инциденти и пациенти с увреждания
PHTLS, девето издание новости:
Актуална информация за реанимация и спинална имобилизация от проучвания, базирани на доказателства и опитни доставчици на доболнични грижи, които прилагат принципите и практиките на PHTLS в тази област
Актуализирани техники за действия при травматични пациенти, включително поставяне на турникет, места за декомпресия с игли, реанимация на педиатрични пациенти.
След успешно завършване на курса се получава сертификат:
Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) на NAEMT/National Association of Emergency Medical Technicians/
и членство към NAEMT с право за продължаващо актуализиране на сертификата.
За записване, подробности и информация може да се обаждате на телефони;
0876 449 725
0888 259 724
e-mail: progressiznanie@gmail.com
Местата са ограничени.

Коментари