Публикация

Hyperacusis and similar disorders

Hyperacusis and similar disorders

Автори: П. Божинова, Пл. Божинов*, С. Божинов*

Медицински център "Галилео" - Плевен

Медицински университет - Плевен*

 

Прецентацията можете да видите в прикачения файл>>>

Прикачени файлове

Hiperacusis and similar disorders....

Коментари