Публикация

Ваксината за грип ще е безплатна за хората над 65 г.

Ваксината за грип ще е безплатна за хората над 65 г.

Ваксината за грип ще бъде безплатна за възрастните хора на и над 65 г. съгласно Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019-2022 г. В момента тече процедура за договаряне на отстъпки с притежателите на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, съобщиха от НЗОК. След като бъдат договорени цените, общопрактикуващите лекари ще могат да заявят необходимите им количества според пациентската си листа. Всеки, който отговаря на условията - тоест има навършени 65 г., може да получи безплатна имунизация за актуалните грипни щамове, които се очакват тази зима у нас.

 

Не може да се каже точно кога ще приключи процедурата по договаряне на противогрипните ваксини, казаха от НЗОК. Очакванията са това да стане към края на октомври, като информацията ще бъде своевременно подадена към ОПЛ.  Притесненията, че ваксините няма да достигнат, са неоснователни, уточняват от МЗ. Парите за закупуването им вече са осигурени. 

Информация от МЗ за сезон 2019 - 2020

Имунизацията срещу грип е включена като препоръчителна съгласно Наредба № 15 от 12.05.2005 г. за имунизациите в Република България. 

Препоръчва се ежегодно на:

  • всички лица, навършили 65 години;
  • възрастни и деца над 6-месечна възраст;
  • страдащи от някои хронични заболявания;
  • а живеещи в организирани колективи (специализирани институции за предоставяне на социални услуги, военни поделения, общежития и др.);
  • за лица с повишен риск от заразяване във връзка с професията им (транспортни работници, служители в армията и полицията, медицински персонал и др.);
  • лица, които могат да заразят високорискови пациенти (членове на семейството, персонал на лечебни, здравни и социални заведения). 

В България имунизационният обхват с грипни ваксини е твърде нисък,

като за периода 2013-2017 г. средният обхват в страната е едва 2,4 на 100 души (2,17 - 2,61%). Обръщаме внимание, че изчисленията са на базата извършени продажби, а не на реално приложени дози. Поради изключително ниския обхват с ваксината Министерство на здравеопазването разработи Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип  2019-2022 г.

Целева група на Националната програма са най-уязвимите 

Целева група на Националната програма са най-уязвимите 

а именно лицата, навършили 65 г. Имунизацията срещу сезонен грип е особено важна за хората в напреднала възраст, при които тежкото протичане и усложнения намаляват до 60%, а смъртните случаи с 80%.

Целта за първата година от влизане в действие на Програмата е да се постигне 10 % имунизационен обхват, който да се повишава плавно всяка следваща година от действието на Програмата, като през 2022 г. той трябва да бъде 25%. Ето защо, при имунизационен обхват през 2017 г. от 2,4% за всички рискови групи, Министерството на здравеопазването счита, че притесненията за недостиг на ваксини против грип през 2019 г. са неоснователни.

Принципът, по който ще се поставят ваксини,

ще бъде заложен в Указание за реда за предписване, отпускане, отчитане и заплащане на ваксините срещу сезонен грип, осигурявани по Националната програма, изготвено от МЗ и НЗОК. След влизането му в сила личните лекари ще могат да заявяват количества ваксини за лица от пациентската си листа, отговарящи на критериите. Съгласно проекта на Указанието срокът за извършване на имунизациите обхваща периода от 1 октомври до 31 декември т. г.

противогрипни ваксини

Всяка ваксина се поставя след преценка на здравословното състояние на лицето и липсата на противопоказания

Общопрактикуващият лекар е този, който познава лицата от пациентската си листа и техните придружаващи заболявания. Той е и изпълнителят на Националната програма и има професионалната компетентност да препоръча имунизация с противогрипнаваксина.

МЗ ще извършва както периодични оценки и анализ на изпълнението на имунизациите при лицата от целевата група, така и годишни отчети за дейностите по програмата. При констатирана необходимост ще се търсят възможности за разширяване обхвата на програмата.

 

Източник на информацията: МЗ

по текста работи: Албена Димитрова

Коментари