Публикация

Две стипендии за акушерки ще предостави Мрежа за съвременна родилна грижа

Две стипендии за акушерки ще предостави Мрежа за съвременна родилна грижа

Национална асоциация „Подкрепа за кърмене“ обявява две стипендии за акушерки, които желаят да преминат специализирано обучение за консултанти по лактация.

 

Обучението ще се проведе в осем уикенда в периода от октомври 2019г. до май 2020г.

Стипендията е подходяща за:

–        акушерки с до 5 години стаж или в  последна година от образованието си;

–        работещи/учещи извън София;

–        желаещи да помагат на майките и бебетата да започнат кърменето по най-добрия начин;

–        желаящи да обогатят знанията си за физиологията на кърменето, проблемите при лактацията и подходите за решаването им;

–        желаещи да усъвършенстват комуникационните си умения и уменията си работа в екип.

обучение за акушерки

Одобрените кандидати ще преминат най-задълбочения курс по кърмене в България,

който им дава основи и половината необходимите часове обучение като стартова стъпка към защита на IBCLC сертификат (Сертификат от международен борд за сертифициране на консултанти по лактация).  Темите са насочени към основите на кърменето, специфичните проблеми на лактацията и възможните им решения, като и усъвършенстването на уменията за ефективно общуване и поднасяне на информацията. Основен лектор е д-р Анета Попиванова, IBCLC, неонатолог, асистент в катедра Неонатология към Майчин дом – София и началник на отделение „Физиологично” към Неонатологичната клиника на Майчин дом – София, заместник-председател на Националния комитет по кърмене, председател на Национална асоциация „Подкрепа за кърмене” и член на Академията по медицина на кърменето.

За да завършат успешно,

участниците трябва да са посетили не по-малко от шест от седемте присъствени занятия и да положат успешно изпит.

За да улесни и поощри младите специалисти в родилната грижа да развиват знанията си в тази сфера, Мрежа за съвременна родилна грижа ще подпомогне две акушерки да станат консултанти по лактация.

 

Обявената стипендия ще покрие таксата за обучение, както и разходите им за път и престой в София по време на присъствените занятия.

Кратка биография и мотивационно писмо - на адрес msrg@abv.bg до 25-ти септември!

 

Повече информация за обучението можете да намерите и на  страницата на Национална асоциация „Подкрепя за кърмене“ http://www.podkrepazakarmene.com/ .

 

Завършилите успешно обучението на НАПК медицински лица имат право на кредити съгласно Единната кредитна система за продължаващо обучение.

 

Коментари