Публикация

Операционни сестри от цяла България участваха в обучителен курс по травматология в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ 

Операционни сестри от цяла България участваха в обучителен курс по травматология в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ 

Първи обучителен курс по травматология и стилове на хирургическия шев за операционни медицински сестри се проведе в Клиниката по ортопедия и травматология в столичната УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. 
В продължение на един работен ден около 30 операционни сестри от болници в цялата страна получиха възможността да опреснят знанията и уменията си, както и да се запознаят с новостите при оперативното лечение на травми от различен произход. 

 

Обучението е по инициатива на началника на отделението по „Ортопедия и травматология“ в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, проф.д-р Пламен Кинов, дмн и се проведе с подкрепата на световния производител на медицински изделия Johnson & Johnson. 

Курсът протече в две части – теоретична и практическа

Проф. д-р Пламен Кинов запозна аудиторията с принципите на вътрешна фиксация на фрактури. Старши операционни сестри изнесоха лекции по актуални теми като „Превенция на инфекциите“ и „Подготовка на операционната маса за провеждане на остеосинтеза“.  

По време на практическото обучение медицинските сестри имаха възможност да упражнят уменията си с предоставени от DePuy Synthes инструменти
По време на практическото обучение медицинските сестри имаха възможност да упражнят уменията си с предоставени от DePuy Synthes инструменти, макети на кости и импланти, както и да усвоят различни стилове хирургически шев с консумативи на Ethicon. 

В ИСУЛ се планира провеждането на цикъл от подобни обучителни курсове

за операционните сестри от болничните заведения в страната. Инициативата цели не само обогатяване и усъвършенстване знанията и уменята на медицинския персонал, но и установяване на професионална комуникация и обмен на опит между специалистите. Следващите курсове ще акцентират върху ендопротезирането, артроскопията и други фундаментални  теми в областта на ортопедията и травматологията. 

курс за сестри
 

Коментари