Публикация

Медицински сестри бяха обучени как да се грижат за пациенти с ХОББ и астма

Медицински сестри бяха обучени как да се грижат за пациенти с ХОББ и астма

Българското дружество по белодробни болести, което традиционно отделя голямо внимание на актуалната подготовка на медицинските специалисти, проведе своя специализиран курс за респираторни сестри в Старосел от 12 до 15 септември. Лектори бяха изявени имена в пулмологията от големите университетски болници в Пловдив, Плевен и Варна.

Програмата разгледа съвременните аспекти на важни за сестрите теми

като бронхиалната астма, ХОББ, кислородолечението, дихателните нарушения по време на сън, неинвазивната вентилация, туберкулозата. Курсистите се запознаха и с някои исторически аспекти на професията като историята на измерването на кръвното налягане и на контрола върху тютюнопушенето.


Сестра Дора Василева – специалист с голям опит в УМБАЛ „Св. Марина – Варна“, представи

предизвикателствата пред първата самостоятелна сестринска практика у нас

и говори за професионални стандарти като осигуряването и поддръжката на периферен венозен път и работата с готови за употреба медикаменти.


В практическата част д-р Николай Кючуков показа тестове за оценка на симптомите, д-р Илия Крачунов демонстрира как се работи с различни видове инхалаторни устройства и инхалаторна техника, а д-р Камелия Петрова – с устройствата за небулизация.
Сред лекторите в обучението бяха доц. д-р Владимир Ходжев от МУ - Пловдив, доц. д-р Явор Иванов от МУ - Плевен, доц. д-р Диана Петкова от МУ - Варна, д-р Веселин Давчев от Университетска болница „Пълмед“ - Пловдив, доц. д-р Добрин Паскалев от МУ – Варна.

Респираторните сестри, които успешно преминаха заключителния тест на курса, получиха сертификат

от Българското дружество по белодробни болести.

Следващото събитие от календара на пулмологичното дружество

е Юбилейната научна среща, посветена на 110-годишнината на организацията. От 18 до 20 октомври тя ще привлече в хотел Тракийска резиденция, комплекс Старосел, широк кръг експерти от различни области на медицината от България и чужбина.

Коментари