Публикация

Безопасността на пациента - глобален здравен приоритет

Безопасността на пациента - глобален здравен приоритет

Да говорим за безопасността на пациента

На 17 септември 2019 година Офисът на Световната здравна организация – България, със съдействието на МЗ и с подкрепата на онлайн платформата за социално значими заболявания Портал на пациента, организират отбелязването на първия Световен ден за безопасност на пациента.

През 2018 г. 194 държави се обединиха и определиха 17 септември като Световен ден за безопасност на пациента.

Основата тема е „Безопасност на пациентите: глобален здравен приоритет“, а девизът е: „ Да говорим за безопасността на пациента!“.

Световният ден за безопасност на пациента ще помогне на пациентите да бъдат по-осведомени и ангажирани към собственото си здраве. Ще повиши информираността сред лидерите на мнение в здравеопазването, здравните работници и други ключови страни за необходимостта от формулиране на политики, създаване на работна култура и осигуряване на грижи, в които безопасността на пациентите е приоритет.

Световната здравна организация изчислява

 

  • Всяка година се появяват 134 милиона неблагоприятни събития, създадени поради опасни грижи в болници в страни с ниски и средни доходи. В следствие на тях са 2,6 милиона смъртни случая годишно;
  • 15% от болничните разходи могат да бъдат причислени към лечението на пациенти, които са били потърпевши от ниската безопасност на лечението в страните от ОИСР;
  • 4 от 10 пациенти са увредени в първичните и амбулаторните условия; до 80% от вредите могат да бъдат избегнати.

СЗО посочва, че  правото на безопасност на лечението се изразява в:

• Гаранция, че се практикува медицина, основана на доказателства;
• Създаване на системи за мониторинг на качеството и безопасността;
• Осигуряване на адекватна информация на пациента;
• Създаване на адекватни процедури за търсене на отговорност при нарушаване на правото на безопасност;
• Създаване на подходяща култура и среда, в която пациентите няма да се притесняват да споделят своите притеснения и да докладват за грешки;
• Включване на пациентите и техните гледни точки в създаването на гайдлайни, закони и политики.

 

В България Офисът на Световната здравна организация  със съдействието на Министерство на здравеопазването и с подкрепата на онлайн платформата за социално значими заболявания Портал на пациента – www.portalnapacienta.bg , за първи път ще отбележат Световния ден за безопасност на пациента на 17.09.2019 г.   в обновената аудитория на СБАЛАГ „Майчин дом“,  от 10.00 ч. до 12.00 ч. с дискусия между пациентски организации и здравни експерти на тема: „Да говорим за безопасността на пациента!“,  а от 20.30 часа Националния дворец на културата ще светне в оранжев цвят.

 

Пациентски организации „Заедно с теб“ се присъединяват към призивите за сигурност и правилно лечение на пациентите

Като неправителствена организация, член на европейската мрежа „Активни граждани“, обединяваща над 100 граждански организации от цяла Европа,  учредиха Терапевтичен алианс на Европейската мрежа от неправителствени организации.

Ангажимент на Пациентските организации е каузата:  „Терапевтичен достъп и безопасност на пациентите: Предизвикателства и решения“.

Коментари

kadil elimanov useinov
22 сеп 2019 00:45

ограбиха.варна

kadil elimanov useinov
22 сеп 2019 00:45

888888888