Публикация

Изключително прецизна ДНК диагностика на полово предавани инфекции, хепатит и тромбоза в медицинска лаборатория „ЛИНА”

Изключително прецизна ДНК диагностика на полово предавани инфекции, хепатит и тромбоза в медицинска лаборатория „ЛИНА”

„ЛИНА” продължава инвестициите си в модерно високотехнологично оборудване със закупуването на нов апарат за екстракция на ДНК и РНК


 „ЛИНА” е единствената медицинска лаборатория, която извършва ДНК и РНК анализи в Бургаска област. Лабораторията вече разполага с нова апаратура за молекулярни тестове на утвърдената фирма в производството на този вид апарати Sacace Biotechnologies. SaMag-12 на Sacace осигурява на специалистите възможност за качествена автоматична екстракция на нуклеинови киселини, последвана от бързо и специфично откриване на вирусни, бактериални и човешки гени. Иновативната технология позволява пречистване на ДНК и РНК на 12 проби едновременно в рамките на 50 минути, както и стандартизация на процеса, спестяване на време, елиминиране на възможността за контаминация на пробата.

Лаборатория „ЛИНА” извършва ДНК анализи от 2012г. Предимствата на този вид анализи са високата чувствителност и специфичност, като най-широко приложение намират в диагностиката на полово-предаваните инфекции в проба от уро-гениталния тракт (цервикален или уретрален секрет, урина, еякулат). Лабораторията предлага на пациентите си различни пакети, включващи най-често срещаните патогени:

Chlamydia trachomatis 

Neisseria gonorrhoeae

Trichomonas vaginalis

Mycoplasma hominis

Mycoplasma genitalium

Ureaplasma urealyticum 

Ureaplasma parvum

Candida albicans

HPV ( Himan papiloma virus)

Herpes simplex 1

Herpes simplex 2

Cytomegalovirus.

Най-новите изследвания, включени в ДНК диагностиката, са разширен панел за HPV и „Фемофлор скрийн”. Новият панел за HPV включва изследване на 21 генотипа (ниско и високорискови) човешки папилома вирус. Тестът се препоръчва на всички жени, като скринингов метод за установявяне на хронични инфекции с HPV, свързани с повишен риск за рак на маточната шийка. Фемофлор скрийн е нов ДНК тест, който едновременно определя състоянието на вагиналната микрофлора (количеството и качеството на нормалната и условно патогенна флора) и открива най-честите полово-предавани инфекции.

Закупуването на нова апаратура за екстракция ще допринесе за скъсяването на времето за анализ. Това е един от приоритетите на лабораторията - пациентите да получават бързо резултатите си, за да могат своевременно да започнат лечение. Анализирането на пробата веднага след вземането е много важно за количествените изследвания, например количествено определяне на вируса на хепатит Б (HBV DNA), изследване, което се извършва в лаборатория „ЛИНА” от няколко години. То се състои в количествено измерване на броя вирусни частици в кръвта на пациента, като продължителното съхранение или замразяване на пробата води до загуба на вирусни частици и нереални резултати.

Използването на автоматизирана система за екстракция на нуклеинова киселина ще даде възможност за разширяването на вирусологичната диагностика с тестове за количествено измерване на вируса на хепатит C (HCV RNA) както и определяне на вирусния генотип.Това изследване дава информация за степента на вирусната активност и се препоръчва преди, по време и след проведено лечение, за да се проследи ефективността на терапията.

Лаборатория „ЛИНА” вече натрупа богат опит и в ДНК тестовете за предразположение към тромбоза. Това е състояние, свързано с наследствено предразположение и повишен риск за развитие на тромбози, поради носителството на генетичен дефект в някои от факторите на кръвосъсирване. Тези изследвания са подходящи за пациенти със сърдечно-съдови заболявания или с близки роднини с тромбоза, както и за жени с репродуктивни проблеми и акушерски усложнения.

Медицинска лаборатория „ЛИНА” участва ежегодно в системата за външен контрол на качеството на НЦЗПБ както и в Европейската независима система за контрол на качеството на лабораторните тестове INSTAND / Dusseldorf, Germany/. Сертификатите,  които лабораторията има, удостоверяват стриктно спазване на международните разпоредби и изисквания, както и добра професионална практика при ДНК диагностиката. Професионализмът на специалистите, модерното оборудване, усъвършенстваните технологии и висококачествените реагенти са ключът към точността на молекулярно- генетични изследвания  в лаборатория „ЛИНА”.

Лабораторията има филиали в областите Бургас, Варна и Ямбол.

Коментари