Публикация

МУ-Варна набира доброволци за предстоящо проучване за действието на растението бъзак върху имунната система

МУ-Варна набира доброволци за предстоящо проучване за действието на растението бъзак върху имунната система

МУ-Варна набира доброволци за предстоящо проучване по проект на тема „Изследване на адаптогенeн потенциал на плодове от Sambucus ebulus с оглед използването им като функционална храна".

Целта на проучването е да се изследват ефектите на чай от плодове на растението бъзак върху някои механизми на имунния отговор. Изследванията ще бъдат извършени в сертифицирана клинична лаборатория и в Лаборатория по нутригеномика, функционални храни и нутрацевтици във Факултета по фармация.

Желаещите да се включват като доброволци в изследването трябва да са на възраст между 18 и 65 г., да не страдат от хронични или злокачествени заболявания, да не са имали данни за алергични реакции в минал момент или към момента на проучването, да не приемат медикаменти, включително хомеопатични.

За повече информация и записване можете да се обръщате към:

Доц. Милка Нашар, тел. 052/677050, вътр. 2932, milka.nashar@mu-varna.bg

Гл. ас. д-р Минка Александрова, д.м., тел. 052/677050, вътр. 2635, hristova_minka@abv.bg

Коментари