Публикация

МУ-Варна откри модерни зали за симулационно обучение по дентална медицина

МУ-Варна откри модерни зали за симулационно обучение по дентална медицина

Нови зали за симулационно обучение на студенти по дентална медицина в Медицински университет - Варна бяха открити днес с водосвет за здраве и успех.


Лентата прерязаха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, ректорът на МУ-Варна проф. д-р Красимир Иванов и кметът на град Варна Иван Портних.

Инвестицията

във високотехнологичните симулатори и оборудване, осигурено от МУ-Варна за обучението на студентите по дентална медицина, е над 3 милиона лв.


Проф. Иванов се обърна към присъстващите с думите:

Присъстваме на третия голям етап от развитието на Факултета по дентална медицина. Първият беше построяването на сградата на факултета, вторият- изграждането на единствения в страната Медико-дентален център, а третият етап е откриването на най-новите зали за симулационно обучение.

„Република България се е доверила на МУ-Варна още с акредитирането на направление „Дентална медицина“.

Университетът много бързо се утвърди като център за обучение по дентална медицина

Днес можем да кажем, че университетът е напълно конкурентен с много добрата си база. На всички желая да ползвате с удовлетворение новите придобивки, а на университета желая сили за още повече развитие“, сподели Красимир Вълчев.

Убеден съм, че не само Варна, а цяла България се гордее с постиженията на МУ-Варна и доказателство за постигнатото, освен материалната база, която всеки сам може да види и оцени, е и броят на чуждестранните студенти, който ежегодно нараства. Благодаря на проф. Иванов и цялото академично ръководство за доброто партньорство и сътрудничество. Община Варна предостави за управление Очна болница на университета и съм убеден, че съвсем скоро тя ще придобие същите вид, работна атмосфера и ниво на оборудване, на което да се учат студентите. В лицето на Общината винаги ще имате един активен партньор. Желая успех!, каза при откриването кметът на град Варна Иван Портних.

Официални гости на откриването

бяха още областният управител на Област Варна Стоян Пасев и председателят на Управителния съвет на Български зъболекарски съюз д-р Николай Шарков, както и представители на общински и болнични структури и медии.

 

МУ-Варна откри модерни зали за симулационно обучение по дентална медицина

Новите зали са оборудвани с 50 модерни дентални симулатора

произведени от водещ световноизвестен германски производител. Симулаторите предлагат големи възможности за съвременно предклинично обучение на студенти и специализанти по дентална медицина в пълен капацитет в областта на по-голяма част от клиничните дентални специалности: протетична дентална медицина, детска дентална медицина, оперативно зъболечение и ендодонтия, пародонтология, дентална имплантология и орална хирургия.

 

С помощта на симулаторите студентите по дентална медицина от началните курсове ще имат възможност да овладеят основни манипулации от изброените специалности в обстановка възможно най-близка до реалната клинична работа, при това със съвременни периферни устройства от най-висок клас.

Новооборудваните симулационни зали са единствени по рода си както у нас

така и в целия регион. Освен със симулационни юнити, залите са оборудвани със система за модерно дигитално обучение. С помощта на САD - система се контролира и оценява работата на всеки студент, който има възможност на работното си място да изследва и коригира работата си с помощта на триизмерен образи, получени след сканиране на работните му модели.


Залите са оборудвани и с интраорални дигитални скeнери, с което студентите още в предклиничното си обучение ще бъдат обучени в методите на дигиталната дентална медицина. Симулационните зали разполагат със система за аудиовизуална връзка в реално време с преподавателите, провеждащи обучението, без да е необходимо да напуснат работното си място.


Новата придобивка в материалната база на Факултета по дентална медицина дава възможност за концептуални промени в обучението по дентална медицина и модернизирането му до нивото, демонстрирано от водещите университети в света.
Залите ще бъдат използвани и за провеждане на обучение от програмата на следдипломното обучение на лекарите по дентална медицина.

Коментари