Публикация

Кръвните центрове ще уведомяват дарителите, заразени с хепатит

Кръвните центрове ще уведомяват дарителите, заразени с хепатит

Кръводарителите ще бъдат вече директно информирани от Центровете за трансфузионна хематология, ако се установи, че са заразени с хепатит В или хепатит С. Няма да се изчакват действия на други субекти – РЗИ или личен лекар. По този начин ще се даде възможност за започване на лечение на максимално ранна фаза, което благоприятства прогнозата.


Това предвижда промяна в Наредбата за условията и реда за извършване на диагностика, преработка и съхранение на кръв и кръвни съставки и качеството на кръвта от внос, качена на сайта на МЗ за обществено обсъждане.

Основна цел на проекта

е да се попълни празнота в действащото законодателство относно съобщаването на кръводарителите на някои лабораторни резултати, получени при изследването на донорската кръв. Съгласно съществуващия регламент, центровете за трансфузионна хематология съобщават установените от тях положителни резултати за трансмисивните инфекции хепатит В и хепатит С на регионалните здравни инспекции и на личните лекари на пациентите.


Липсва детайлна уредба относно ангажиментите на РЗИ и личните лекари по съобщаване на така получените резултати на дарителите. Същевременно хората извън системата на здравното осигуряване не разполагат с определен личен лекар, както има и случаи, при които пациентите са здравноосигурени, имат личен лекар, но не желаят или са пропуснали да го посочат при оформянето на документите при кръводаряване, се посочва в мотивите към проекта.

Очакваните резултати от прилагането на изменението

са свързани със свеждане до минимум на риска хора с положителни маркери за трансмисивни инфекции да останат неинформирани за своя здравен статус. 

„Осведомяването за инфекциите на по-ранен етап и по-рано започналото лечение водят в общия случай до по-ниски разходи за лечение, което намалява финансовата тежест върху НЗОК и републиканския бюджет за скъпоструващо лечение“, изтъкват от МЗ.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на промяната

Въвеждането на изменението не е свързано със значителни непосредствени разходи. Практически единствените преки разходи, които се очаква да последват, са разходите на НЦТХ/РЦТХ по уведомяване на кръводарителите в рамките на финансовата и организационна структура на центровете.


Проектът е поместен на интернет страницата на Министерството на здравеопазването и на Портала за обществени консултации за обществено обсъждане в 30-дневен срок.


Адрес за изпращане на становища и предложения: zatanasova@mh.government.bg

 

Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

proekt_naredba_18.pdf
motivi_izmenenie_n_18.pdf

Коментари