Публикация

Имунотерапия и приложение на Inosine acedoben dimepranol

Имунотерапия и приложение на Inosine acedoben dimepranol

Андонова Р, Попов Г, Баймакова М, Плочев К. Имунотерапия и приложение на Inosine acedoben dimepranol. Medic Plus, 2019, № 1, 99-102.

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

24 септември 2019

Прикачени файлове

Medic Plus, 2019, 1, 99-102.pdf

Коментари