Публикация

Безплатни прегледи за детския растеж

Безплатни прегледи за детския растеж

За трета поредна година Варненското дружество по детска ендокринология ВАПЕД, Медицински университет – Варна, Университетската болница „Св. Марина” и ДКЦ „Св. Марина” организират

Дни на отворените врати за детския растеж

Безплатните профилактични прегледи ще се проведат на 26 септември (четвъртък) от 9:00 до 11:00 часа в кабинет 304 (3 ет.) в ДКЦ „Св. Марина“ – Варна. При консултации, стари записани данни за ръста на детето са изключително важни!


Шеста поредна година по инициатива на „Magic Foundation” по целия свят третата седмица на септември е обявена за седмица на децата с отклонения в растежа.

Целта

е навреме да се открият децата с проблемен растеж, да се диагностицира заболяването, което е причина за нисък ръст, както и да се подкрепят семействата на деца със заболявания и синдроми, свързани с него.

Коментари