Публикация

Почина проф. Панайот Солаков

Почина проф. Панайот Солаков

Почина проф. д-р Панайот Солаков – ректор на Медицински университет - Пловдив (1991 до 1995 г.) и действащ и председател на Съвета на настоятелите на МУ - Пловдив.

 

Проф. Солаков е завършил медицина в Медицински университет – Пловдив

Започва кариерата си в Чирпан, а по-късно завежда кабинет по кардиология в Окръжна болница в Пловдив. През 1968 г. е назначен за асистент в Клиниката по пропедевтика на вътрешните болести на МУ-Пловдив. През 1989 г. придобива научна степен „доцент“ по вътрешни болести, а през 1990 г. придобива научна степен „професор“. Има призната специалност по ревматология, кардиология и вътрешни болести.

Специализирал е в Париж и Москва

Носител е на званията „Интернист на 2010 година“, „Почетен член на всеруското дружество на ревматолозите“, носител на почетния знак на община Пловдив и този на МУ-Пловдив.

Основател и първи ръководител на Клиниката по ревматология проф. д-р Панайот Солаков работи до последния си дъх, помагайки на пациенти с ревматологични заболявания. Със своя професионализъм и всеотдайност той винаги ще бъде пример на човек, посветил се да упражнява лекарското изкуство

- се казва в съболезнователен адрес на Медицинския университет - Пловдив.


Управителният съвет на БЛС и лично председателят на съсловната организация д-р Иван Маджаров поднасят своите искрени съболезнования на семейството.


Поклон пред светлата му памет!

Коментари