Публикация

МЗ възобновява обществена поръчка за изграждането на детската болница

МЗ възобновява обществена поръчка за изграждането на детската болница

Министерството на здравеопазването възобновява обществената поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Национална многопрофилна детска болница“, съобщиха от ведомството.


Това става възможно след като с Определение № 965/05.09.2019 г. на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК)

беше оставено без уважение искането за налагане на временна мярка „спиране на процедурата“

 

по обществената поръчка за извършване на инженеринг на Национална многопрофилна детска болница.


Определението на КЗК не е обжалвано пред Върховния административен съд и към настоящия момент също е влязло в сила.

Крайният срок за подаване на офертите се удължава до 15.10.2019 г.

Постъпилите предложения ще бъдат отворени на публично заседание, което ще се проведе в сградата на Министерството на здравеопазването, на площад „Света Неделя“ № 5 от 11:00 часа на 16.10.2019 г.


На публичното заседание могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на медиите.

Коментари