Публикация

Пети национален конгрес по невросонология и мозъчна хемодинамика

Пети национален конгрес по невросонология и мозъчна хемодинамика

На 4-6 октомври 2019 г. в хотел „Хилтън“ в София ще се проведе Петият национален конгрес с международно участие на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика.


На форума ще присъстват президентите на Групата по невросонология на Световната федерация по неврология и Европейското дружество по невросонология и мозъчна хемодинамика.


Конгресът се провежда в сътрудничество с Военномедицинската академия, Медицинския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Националната спортна академия „Васил Левски“, Българската академия на науките и изкуствата и е кредитиран от Българския лекарски съюз.


По традиция конгресът е мултидисциплинарен и интегриращ интересите на различни специалисти - невролози, неврохирурзи, ангиолози, интервенционални специалисти и други.

За участие в него са регистрирани над 180 делегати от Австрия, България, Израел, Италия

Република Северна Македония, Сърбия и Испания, студенти по специалностите медицина, медицинска сестра, кинезитерапия, медицинска рехабилитация и ерготерапия от различни български медицински, Националната спортна академия „В. Левски” и университети от Северна Македония. 

Форумът е посветен на новостите в ултразвуковата диагностиката на нервната система с акцент върху мозъчните инсулти

които продължават да бъдат втора причина за смъртност в България. Българските презентация са в насока на новости в мениджмънта на мозъчния инсулт в България (акад. Е. Титянова), мониториране на качеството на лечение (проф. С. Андонова), алгоритъм на поведение при тандемни стенози (проф. М. Станева), профилактика с антиагреганти и антикоагулантн (проф. Н. Велинов и съавт.), приложение на оптично-кохерентната томография (проф. С. Чернинкова) и лазерната доплерова флуометрия (проф. Зл. Стойнева) в неврологията.

Предвижда се практическо обучение с демонстрация на интересни клинични случаи

(доц. Клисурски, д-р С. Каракънева и д-р И. Петров).

 

Пети национален конгрес по невросонология и мозъчна хемодинамика с международно участие


По традиция ще се проведе международен симпозиум, посветен на каротидните стенози (проф. Арсовска – Северна Македония), каротидните и вертебрални дисекации (проф. К. Нидеркорн – Австрия), клиничния спектър на болест на малките съдове (проф. Б. Малойчич – Хърватия), приложението на ултразвуковата диагностика при ендоваскуларно лечение на мозъчните инсулти (проф. К. Барачини – Италия, проф. Б. Малойчич – Хърватия), съдови когнитивни нарушения (проф. Н. Борнщайн – Израел) и новите генерации на каротидни стентове (д-р Хосе-Луис Гомез Хуерта - Испания). Ще се представят международните критерии за затваряне на междупредсърдния дефект (форамен овале) - доц. М. Михайлович – Сърбия.

В постерни сесии ще се представят и състезават за награда 32 разработки от млади учени и студенти

от различни медицински университети от България и Сърбия, НСА „Васил Левски“ и кинезитерапевти от Република Македония.

Конгресът е съпътстван от сателитен симпозиум на тема „Иновации в медицината”

организиран съвместно с Българската академия на науките и изкуствата, който ще се проведе на 4 октомври 2019 година в Българския червен кръст. На него ще бъде актуализиран Националният интердисциплинарен консенсус за диагностика и поведение при екстракраниални каротидни стенози.


На 5 октомври 2019 г. в хотел „Хилтън” ще се отбележи

15-годишнината от създаването на списание „Невросонология и мозъчна хемодинамика“

 

– единственото българско списание в областта на невронауките, което се реферира в няколко международни научни бази - Еmerging Souce Citation Index на Clarivate Analytics, NLM Catalog of PubMed, Web of Science и ВИНИТИ Реферативен журнал.


За втори път на тържествена церемония щe

бъде присъдена наградата „Невросонолог на годината 2019“

за приноси в ултразвуковата диагностика на нервната система.


За първи път форумът ще се съпътства от изложба на картини под надслов „Арт терапия“ – творби на болни с неврологични заболявания и лица в напреднала възраст.

 

Програмата на събитието може да видите в прикачения файл.

Прикачени файлове

Programme5ConBSNCH.pdf

Коментари