Публикация

В София се провежда конгрес по роботизирана хирургия

В София се провежда конгрес по роботизирана хирургия

През последните години броят на роботизираните операции в България в областта на гинекологията са нараснали многократно. Това обяви проф. Григор Горчев  от Медицински университет - Плевен по време на провеждащия се от 26 до 28 октомври в София 11-и Европейски конгрес по роботизирана гинекологична хирургия. Той отбеляза, че само в Плевен се правят около 250 операции.

 

Специалистът напомни, че роботизираната хирургия в България има вече 11-годишна история, започнала именно от Плевен. В момента роботи „Да Винчи“ има и в няколко софийски болници, като се очаква скоро такъв да заработи и във Варна. Проф. Горчев добави, че предимствата на роботизираната пред другата хирургия са безспорни. По думите му тя не увеличава преживяемостта на пациентите, но при нея те се възстановяват много по-бързо.

 

На конгреса присъстват много водещи хирурзи от САЩ и Западна Европа, като Camran Nezhat (USA), Pedro Ramirez (USA), Robert Holloway (USA), Richard Satava (USA), Jan Persson (Sweden), Angelo Maggioni (Italy), Rainer Kimmig (Germany) и др. Във фокуса на форума са онкологичните заболявания на женската полова система. Специално внимание е отделено на бъдещите тенденции в развитието на роботизираната хирургия. По време на събитието се демонстрирана операция с робота „Да Винчи“, която се проведе в Плевен. Демонстрацията се реализира с обучителна цел по европейски проект BG05M2OP001-1.002-0010-C01 "Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Европейския фонд за регионално развитие. Проведени бяха две операции. Едната беше робот-асистирана, извършена от екипа на проф. д-р Григор Горчев, а втората - фокусирана ултразвукова хирургия на живо чрез прилагане на ХАЙФУ технологията от екипа на доц. д-р Добромир Димитров.

 

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев каза, че изпълнението на тези операции са показателни за целенасочената работа за развитието на роботизираната хирургия в България. По думите му домакинството на България на конгрес от тази величина демонстрира готовността на българските медици да се справят с предизвикателствата в тази сфера.

Коментари