Публикация

МЗ публикува отчетите на болниците

МЗ публикува отчетите на болниците

Министерството на здравеопазването започва да публикува на интернет страницата си информация за финансовите и медико-статистически показатели на лечебните заведения за болнична помощ за всяко тримесечие.

 
Това става в изпълнение на Наредба 5 от 17.06.2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансовата дейност, прилагани от държавните и общински лечебни заведения за болнична помощ, уточняват от министерството.

Целта

е, от една страна, да бъде постигната максимална прозрачност, а от друга страна – да се създаде възможност за извършване на различни по обхват сравнителни анализи по показатели, отчетени от лечебните заведения. По този начин ще бъде подобрено управлението на публичните средства в сектор „Здравеопазване“, изтъкват от МЗ.

 

В изпълнение на чл.6, ал.4а от Закона за лечебните заведения, министерството започва да публикува и медико-статистическа и финансова информация за всички лечебни заведения, които изпълняват медицинска дейност по договор с Националната здравноосигурителна каса.


С данните можете да се запознаете тук.

Коментари