Публикация

Четат ли българите етикетите на храните?

Въпреки усилията на държавата да се въведе ред в информирането на потребителите за съдържанието на основните хранителни продукти, едва 39 процента от хората четат винаги етикетите в магазина.


Това показват данните от анкета на сайта health.bg, приключила преди дни.

Данните не са представителни в социологическия смисъл на това понятие, но ясно очертават липсата на сериозно отношение към проблема сред голяма част от клиентите.

Близо една трета (27%) от участвалите в анкетата четат само някои етикети, а 14 от всеки 100 заявяват, че не вярват на написаното от производителите. Никога не четат етикетите само 5 процента от участвалите в допитването на здравния сайт.

Очаква се доверието на потребителите в представената от производителите информация да се повиши със създаването на специална държавна агенция, която ще следи за безопасността и съдържанието на храните. Предвижда се това да стане в началото на следващата година.

Вече са готови държавните стандарти за някои традиционни хранителни стоки като кисело мляко, сирене и колбаси, които няма да са задължителни, но спазването им ще позволи на производителя да използва специален знак за съответствие с традиционните за България технологии и рецепти. Така купувачите ще бъдат сигурни, че дават парите си за сирене и кашкавал от прясно мляко и за колбаси и кайма от месо.

" }-->

Коментари